Náklady na kúrenie

Prevádzkové náklady infra kúrenia

Systém Heating Floor je jednoduchý, tichý, bezúdržbový, šetrí priestor, ovládanie je pomocou inteligentného termostatu a v neposlednom rade je vstupná investícia dostupná každému.
# Individuálny návrh

° Vzhľadom na rôzne projekty stavieb, je potrebné vypracovať návrh na základe pôdorysných rozmerov, použitých materiálov a energetických parametrov danej stavby. Pri vypracovaní ponuky sa vychádza z úžitkovej, resp. vykurovanej plochy, nie zastavanej !

Náklady na kúrenie - závisia od rôznych faktorov.

°  Tepelná strata stavby - rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Čím nižšia hodnota, tým je prevádzka efektívnejšia. Menší únik tepla do okolia.

°  Hrúbka poteru - ideálne 4,5 - 5 cm.

  °  Umiestnenie termostatu - bez vplyvu slnečných lúčov a prievanu. Vplyv na čidlo.

  °  Dodržiavanie odporúčaných teplôt v jednotlivých miestnostiach.

  °  Dĺžka vykurovacej sezóny.

  °  Výška sadzby za spotrebovanú elektrickú energiu.


Porovnanie tabuľka náklady Pozn. Náklady na vykurovanie predstavujú zhruba 65% celkových nákladov RD, nezahŕňajú náklady na ohrev TÚV, varenie, spotrebiče.


Základom výpočtov je rodinný dom s úžitkovou vykurovanou plochou 100m2, kde potreba tepla na vykurovanie predstavuje 50kWh/m2 za rok pri cenách energií v sadzbe DD5.

Využitím sadzby Nízkej Tarify DD5 od distribútora, kedy dochádza 4-krát za deň na 1 hodinu k blokovaniu VT pomocou stykača pre infravykurovanie k značným úsporám spotreby elektrickej energie.

  • Infra fólie majú nižšie prevádzkové náklady vďaka rýchlejšiemu ohrevu a lepšej efektivite využitia energie. Nedochádza k stratám pri prenose tepla, ktoré môžu pri starom type vykurovania dosiahnuť až 30%.
  • Vykurovací systém Heating Floor rovnomerne pokrýva väčšie plochy a je potrebné pri rovnakom pocite komfortu dodať menej energie oproti konvenčnému spôsobu.
  • Teplota v miestnostiach môže byť vďaka sálavému spôsobu vykurovania nižšia o 2-3 ºC čím sa dosiahne 10-25%-ná úspora, bez zníženia komfortu.
  • Ak chceme dosiahnuť nízke prevádzkové náklady vykurovania budov, je potrebné hneď na začiatku uvažovať o kvalitnej tepelnej izolácii v kombinácii s rekuperáciou vzduchu alebo fotovoltaickými systémami.

Dodržiavanie teplotných limitov pre jednotlivé miestnosti je dôležité a má vplyv na celkovú spotrebu energie na kúrenie. V izbách by nemala presiahnuť 22 ºC a kúpelni 24 ºC. Zvýšením teploty o 1 ºC môžeme zvýšiť spotrebu o 6%.


Tabuľka energetickej náročnosti

Kontaktujte Nás

Comments are closed.

Facebook
Google+
YouTube