Chrastné mini

Ďalší z mnohých malých NED stavieb, kde si klient vyžiadal nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý by mal optimálne náklady na prevádzku. Dopomohli k tomu aj na trhu veľmi obľúbené inteligentné termostaty.

Comments are closed.

Facebook
YouTube